Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 13-Jun-2024 01:02:10 PM 
Back   Home
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : UTTAR PRADESHDistrict : KHERI Block : NIGHASAN
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2023-2024)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2023-2024)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2023-2024)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 BAILHA 619 526 514 6 24.55 0 0 0 514 6 520 24.55
2 LUDHORI 1677 1591 1542 25 52.16 0 0 0 1542 25 1567 52.16
3 KHAIRAHANI 451 493 487 3 19.92 0 0 0 487 3 490 19.92
4 RAKHATHI 525 671 671 0 27.58 0 0 0 671 0 671 27.58
5 BANVEER PUR 675 677 673 2 38.58 0 0 0 673 2 675 38.58
6 NOURANGABAD 813 897 881 8 33.29 0 0 0 881 8 889 33.29
7 LALAPUR 278 386 386 0 11.84 0 0 0 386 0 386 11.84
8 KADIYA 482 384 380 2 22.14 0 0 0 380 2 382 22.14
9 BATHUA 441 595 587 4 26.99 0 0 0 587 4 591 26.99
10 HARSINGH PUR 279 295 295 0 22.77 0 0 0 295 0 295 22.77
11 NAUBANA 431 430 430 0 25.72 0 0 0 430 0 430 25.72
12 SIDHONA 351 838 822 8 32.84 0 0 0 822 8 830 32.84
13 LALPUR 1298 1327 1303 12 51.52 0 0 0 1303 12 1315 51.52
14 MIRJA GANJ 317 400 400 0 16.96 0 0 0 400 0 400 16.96
15 MURGAHA 415 448 447 1 24.98 0 0 0 447 1 448 24.98
16 HARDUWAHI 324 287 287 0 14.87 0 0 0 287 0 287 14.87
17 BAMHAN PUR 210 206 206 0 4.89 0 0 0 206 0 206 4.89
18 BHEDAURA 265 275 275 0 14.4 0 0 0 275 0 275 14.4
19 BHADORI 518 541 541 0 18.46 0 0 0 541 0 541 18.46
20 BODHIYA KALA 483 494 484 5 25.42 0 0 0 484 5 489 25.42
21 MOODA BUJURG 721 743 743 0 58.9 0 0 0 743 0 743 58.9
22 KHAMARIYA 324 403 389 7 4.7 0 0 0 389 7 396 4.7
23 MADNAPUR 295 321 321 0 14.7 0 0 0 321 0 321 14.7
24 BARSOLA KALA 446 416 412 2 20.53 0 0 0 412 2 414 20.53
25 BALLIPUR KALAN 350 460 458 1 23.33 0 0 0 458 1 459 23.33
26 BANGALHA TAKIYA 389 627 623 2 22.86 0 0 0 623 2 625 22.86
27 VINORA 480 454 454 0 24.48 0 0 0 454 0 454 24.48
28 CHAKHRA 625 681 677 2 30.86 0 0 0 677 2 679 30.86
29 BHAIRAM PUR 298 345 345 0 14.56 0 0 0 345 0 345 14.56
30 MOTIPUR 317 352 344 4 27.26 0 0 0 344 4 348 27.26
31 BAROTHA 690 706 704 1 19.07 0 0 0 704 1 705 19.07
32 TRIKOLIYA 223 268 268 0 26.39 0 0 0 268 0 268 26.39
33 UMRA 379 534 534 0 26.58 0 0 0 534 0 534 26.58
34 KHAMARIYA KOILAR 253 305 305 0 23.81 0 0 0 305 0 305 23.81
35 BELAPARSUYA 671 444 442 1 9.1 0 0 0 442 1 443 9.1
36 JAS NAGAR 400 419 392 14 28.78 0 0 0 392 14 406 28.78
37 DHARMAPUR 691 692 689 5 27.75 0 0 0 689 5 694 27.75
38 SURAT NAGAR 462 469 455 7 30.18 0 0 0 455 7 462 30.18
39 GANGA NAGAR 247 233 231 1 23.52 0 0 0 231 1 232 23.52
40 SEETALA PUR 249 430 426 2 25.01 0 0 0 426 2 428 25.01
41 DAULATA PUR 994 1290 1286 2 61.68 0 0 0 1286 2 1288 61.68
42 DUBHA 460 504 502 1 11.4 0 0 0 502 1 503 11.4
43 NIBORIYA 478 556 554 1 30.33 0 0 0 554 1 555 30.33
44 GANGA BEHER 464 432 430 1 21.49 0 0 0 430 1 431 21.49
45 CHHEDUI PATIYA 448 522 470 26 13.24 0 0 0 470 26 496 13.24
46 KHAIRIGARH 382 346 344 1 20.73 0 0 0 344 1 345 20.73
47 RAY PUR 213 589 590 0 32.94 0 0 0 590 0 590 32.94
48 SAHAN KHADA 194 199 199 0 27.13 0 0 0 199 0 199 27.13
49 ADHALABAD 331 294 294 0 8.49 0 0 0 294 0 294 8.49
50 KHAIRAHANA 489 574 575 0 44.98 0 0 0 575 0 575 44.98
51 GULARYA PATTHER SHAH 253 198 196 1 8.9 0 0 0 196 1 197 8.9
52 MANJHA 263 310 306 2 9.39 0 0 0 306 2 308 9.39
53 MOHOBATIYA BEHAR 367 463 463 0 26.36 0 0 0 463 0 463 26.36
54 SINGHA KALAN 562 581 573 4 33.91 0 0 0 573 4 577 33.91
55 SUTHNA BARSOLA 280 387 379 4 15.56 0 0 0 379 4 383 15.56
56 DHAKHERWA KHALSA 446 598 596 3 18.76 0 0 0 596 3 599 18.76
57 BANGLHA KUTI 363 457 453 2 23.59 0 0 0 453 2 455 23.59
58 GRANT -12 276 275 275 0 12.5 0 0 0 275 0 275 12.5
59 MURTIHA 141 13 13 0 0.25 0 0 0 13 0 13 0.25
60 RAMUVAPUR 279 21 21 0 0.93 0 0 0 21 0 21 0.93
61 PACHPADA RICHIYA 165 11 9 1 0.38 0 0 0 9 1 10 0.38
Total 27210 29683 29351 174 1415.19 0 0 0 29351 174 29525 1415.19
Download In Excel
Report last Updated on:13/06/2024